Şirketler kuruluşlarının amacının yanı sıra kar elde etmek için bazı finansal gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır.  Çünkü şirketler varlıklarını sürdürebilmek ve gerçek amaçlarını ancak finansal destekler ile yerine getirebilmektedir. Şirketlerin finansal destek elde etme yöntemleri şirketin türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu şirketlerden birisi de sat geri kirala işlemleri yaparak finansal ihtiyaçlarını karşılayan şirketlerdir.

Sat Geri Kirala Nedir?


Sat geri kirala, şirketlerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için şirketin üzerine kayıtlı mallarını Leasing firmalarına satıldıktan sonra geri kiralanması işlemidir. Bu süre sonunda yani kiralama süresi bittikten sonra mal tekrar kiracıya devredilecektir. Sat geri kirala işlemine konu olabilecek mallar ikinci el olarak kullanılması ve fayda getirmesi mümkün olan mallardır. Bunlar genellikle ekipman, iş araçları, gayrimenkuller olmaktadır. Ancak şirketin türüne göre sat geri kirala işlemine konu olacak mal değişiklik gösterebilecektir.

Sat Geri Kirala İşleminin Avantajları Nelerdir?

Şirketlerin uyguladığı sat geri kirala işlemi son yıllardan en fazla tercih edilen finansal kazanç sağlama işlemlerinden birisidir. Sat geri kirala işleminin en büyük avantajı satılıp kiralanan gayrimenkulün geri alınabilmesidir. Belirlenen süre sonunda hem satılan mal geri alınmış olmakta hem de bu işlemden dolayı önemli bir gelir elde edilmektedir. Genellikle atıl durumda olan yani kullanılmayan gayrimenkul veya mallar için uygulanmakta olan bir yöntem olduğu için atıl durumda olan malzemelerin ve gayrimenkullerinde gelir getirmesi sağlanmaktadır. Yani şirketin gelir getirmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmazları da değerlendirilmektedir. Sat kirala işlemi sonunda herhangi bir mal kaybı olmayacağı için şirket için karlı bir düzenleme olacaktır. Kiralama işlemi sonunda satılan gayrimenkul veya mallar rayiç bedelinden daha uygun fiyata geri alınabilmektedir. Bu durumda karlı bir işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Sat Geri Kirala İşleminin Hukuki Yapısı

Şirketlerin yaptığı her finansal işlem gibi sat geri kirala işlemi de hukuka uygun olmak zorundadır. Bu nedenle sat geri kirala işlemi hukuki bir boyutu da bulunmaktadır. 6361 sayılı finansal kiralama, faktöring ve finansal şirketler kanunu ile hukuki alt yapısı desteklenmiştir. Bu kanun ile birlikte sat geri kirala işlemi daha çok tercih edilen bir finansal işlem olmuştur. Çünkü kanundan önce bu işlemin önemli hukuki bir dayanağı olmadığından yapılan işlemler askıda kalmaktaydı. Tüm bunların önüne geçen kanun bazı hakları güvence altına alıp sat geri al işleminin sınırlarını da belirlemiştir. Kanunla birlikte alınacak malların veya gayrimenkullerin sahibinden alınması şarttır. Yani geri verilecek olan şirket ile bu sözleşme yapılmaktadır.

Sat Geri Kirala İşlemlerinde Vergi Düzenlemeleri

Sat geri kirala işlemlerinin daha yaygın finansal bir işlem olabilmesi bazı vergi avantajları getirilmiştir. Vergi avantajları ile istenen bu işlem ile zarar değil kar elde edilmesidir. Aynı zamanda da ülkemizde ki atıl fonların kullanılabilir duruma gelmesidir. Gayrimenkulleri finansal kiralama şirketine satarken düşük oranlı harç uygulanmaktadır. Ancak düşük harç uygulaması sadece kiralama süresi boyunca geçerli olacaktır. Kiralama süresi sonunda alınmayanlar için geçerli olmayacaktır. Sat geri al işlemine konu olan gayrimenkullerden elde edilen gelirler gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Yani yıllık elde edilen gelirler arasında sayılmayacaktır. Gayrimenkulün finansal şirkete satılması sırasında sadece satan şirketin değil alan şirketinde hakları saklı tutulmuştur. Bu nedenle gayrimenkulün satılmasında, kiralanmasında ve geri alınmasında KDV istisna tutulmuştur. KDV’den istisna tutulması halinde gayrimenkulün alım ve satım fiyatı düşmektedir. Bu da sözleşmenin iki tarafı için de karlı olacaktır.