KOSGEB’den Kredi Nasıl Alınır?

İş kurmak ya da işini geliştirmek için banka kredisi kullanmak istemeyenler kosgeb kredi başvurusu yaparak, kurumun karşılıksız kredi imkanlarından yararlanabilir. Kosgeb hibe nasıl alınır sorusunun cevabı için kurumun sitesi ziyaret edilmelidir. Ayrıca kosgeb kredi alanların yorumları da okunmalıdır. Bunları okuduktan sonra kosgeb kredisi nasıl alınır sorusunun cevabını detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Kosgeb kredi başvurusu için gerekli evraklarda buradaki bilgiler aracılığı ile doğru bir şekilde öğrenilebilir. Başvuru yapmak isteyenler gerektiğinde kosgeb kursları yoluyla da ihtiyaç duyacakları bilgilere ayrıntılı şekilde ulaşacaklardır.


Öncelikle devlet destekli KOSGEB kredi ve hibeleri için en çok okunan yazılarımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Böylece tüm konuya hakim olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir:  KOSGEB Çiftçi Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmek ve desteklemek için kurulmuş bir devlet kurumudur. Kurum KOBİ’lere ve vatandaşlara hibe ve düşük faizli kredi yoluyla destek olmaktadır. Ayrıca, bazı sektörler için KOBİ’lere öncelikler sağlamaktadır.

1990 yılında yayınlanan bir kanunla kurulan kurum, o tarihten itibaren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere destek sağlamaktadır.

KOBİ Miyim? Nasıl Öğrenebilirim?

2005 yılında yayınlanan yönetmelikle küçük be orta büyüklükteki işletmelerin tanımı yapılmış nitelikleri ve sınıflandırılması düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre, KOBİ’ler üç şekilde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma, yıllık personel sayısı, mali bilanço ve net satış hasılatına göre yapılmaktadır.

Mikro İşletme


Bünyesinde yıllık olarak on kişiden az personeli istihdam eden; yıllık mali bilançosu ya da net satış hasılatı 3 milyon TL’yi aşmayan işletmeler mikro işletmelerdir.

Küçük İşletme

Yıllık 50 kişiden az kişiyi istihdam eden ve mali bilançosu ya da net satış hasılatı yıllık 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler küçük işletmeler olarak adlandırılmaktadır.

Orta Büyüklükteki İşletme

Yıl içinde 250 kişiden az kişiyi istihdam eden, mali bilançosu ya da net satış hasılatı yıllık 125 milyon TL’den az olan işletmeler orta büyüklükteki işletme kategorisine girmektedir.

Kısacası yıllık çalışan sayınız 250 kişiden azsa ve mali bilançonuz ya da net satış hasılatınız yıllık 125 milyon TL’yi aşmıyorsa, KOBİ olarak kosgeb kredi için uygun olabilirsiniz.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB farklı sektörlere farklı destek programları sunmaktadır. Sunulan destek programları şunlardır:

  • Girişimcilik Desteği
  • AR-GE, Teknolojik üretin ve yerlileştirme destekleri
  • İşletme geliştirme, büyütme ve uluslararasılaştırma destekleri
  • KOBİ Finansman destekleri
  • Laboratuvar hizmetleri
  • İŞGEM/TEKMER Programı

KOSGEB’den Nasıl Kredi Alınır?

Yukarıda yer alan farklı desteklere başvuru yolları da değişebilir. Kosgeb hibe nasıl alınır diye soranların en çok tercih ettikleri destek programı ise girişimcilik destekleridir. Bu konuda internet sitelerinde sıklıkla yanlış bilgiler yer almaktadır. Elbette en güvenilir kaynak, KOSGEB’in kurumsal web sitesidir.

İlginizi Çekebilir:  KOSGEB Sıfır Faiz Kredi Destek Şartları

Örneğin KOSGEB 50 bin TL geri ödemesiz kredi bilgisi artık eski bir bilgidir. Kurum 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile bu desteğe başvuruları kapatsa da internet üzerinde eski bilgiler yayılmaya da devam etmektedir.

Öte yandan Kosgeb kredisi için başvuru yapmak isteyen girişimciler Girişimciliği Geliştirme Destek Programı‘na başvuru yapabilir. Bu programdan kosgeb kredisi nasıl alınır?

Program kapsamında geleneksel girişimcilere ve ileri girişimcilere destek sağlanmaktadır.

Geleneksel Girişimci Desteği

Geleneksel girişimci desteği, işletmeleri kuruluş safhasına desteklemeyi ve istihdamı arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, gerçek kişi statüsünde kurulan işletmelere geri ödemesiz 5 bin TL, sermaye şirketi statüsündekilere ise geri ödemesiz 10 bin TL Kosgeb hibe verilmektedir. Performans desteği kapsamında ise geri ödemesiz olarak 40 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. Başvuru yapan girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi ya da şehit yakını olması durumunda ise bu meblağ 50 bin TL’ye kadar artmaktadır.

İleri Girişimci Desteği

İleri girişimci desteği ise stratejik öncelik olarak belirlenen sektörlerde faaliyette olan şirket sayısını arttırmak, bu şirketlerin kuruluşuna destek olmayı hedeflemektedir. Sanayide dijitalleşme, yüksek teknoloji şirketleri ile imalat sektöründeki şirketlerin yararlanabileceği kuruluş desteği geri ödemesiz olarak gerçek kişiler için 5 bin TL, sermaye şirketleri için 10 bin TL olarak belirlenmiştir. Performans desteği olarak ise, Geleneksel girişimcilerde olduğu gibi 50 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sunulmaktadır.

Bunların dışında makine, teçhizat ve yazılım desteği olarak geri ödemesiz 300 bin TL’ye kadar; mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için 10 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. Destekler toplam bedelin yüzde 75’i oranındadır.

Başvuru yapabilmek için öncelikle sistemde KOBİ kaydı yapılmalıdır. Kosgeb kredi başvurusu için gerekli evraklar ise sitede yer almaktadır. Bunlardan en temel olanları başvuru formu ile iş modeli formudur. Diğer evraklar daha çok ise başvurulan desteğe ve başvuru yapanın özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

İlginizi Çekebilir:  Giyim KOSGEB İş Planı Proje Örnekleri